HAKKIMIZDA

TARİHÇE

İstanbul’da Murat AYGÖRMEZ tarafından kurulan AYGÖRMEZ Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.
Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren  AYGÖRMEZ Hukuk Bürosu, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış  departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

VİZYONUMUZ

AYGÖRMEZ Hukuk Bürosu, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış bir danışman kadrosuna  ve dünya dinamizmini yansıtan güçlü bir müvekkil ağına sahiptir. AYGÖRMEZ Hukuk Bürosu’nun nihai hedefi, dünyanın üç kıtasında bulunan hukuk büroları, meslek örgütleri ve güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine en uygun hukuki çözümü, en kaliteli biçimde üretmektir.

MİSYONUMUZ

AYGÖRMEZ Hukuk Bürosu, sağladığı hukuki hizmeti gerek ulusal gerekse  uluslararası ihtiyaçların karşılanması ve kalite sürekliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası hukuki ve finansal gelişmeleri yakından takip etmekte; böylece yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, sorunları ortaya çıkmadan engellemeyi hedefler. Müvekkillerin hukuki sorunlarını benimser ve sonuç odaklı yaklaşımla vekalet ilişkisini yürütür.

Av. Murat AYGÖRMEZ

Kurucu Avukat

1983 yılında doğdu. Önlisans öğrenimi olarak 1999 – 2001 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Maliye Bölümünü, birinci lisans öğrenimi olarak 2001 – 2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü, ikinci lisans öğrenimi olarak 2002 – 2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini, yüksek linans öğrenimi olarak 2004 – 2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalını tamamladı.

Yayınlanmış yüksek lisans tezi Vergi Yargılama Hukukunda Görev ve Yetki isimli çalışmasıdır. Birçok hukuk bürosunda avukatlık faliyeti icra ettikten sonra 2009 – 2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Spor Hukuku Bölümü, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu Eşgüdüm Yönetmenliği görevlerinde bulunmuştur. Halen serbest avukat olarak çalışmlarını yürütmektedir. Aynı zamanda Dünya Basın Mensupları Derneği (DÜBAMDER) Hukuk ve Siyasi İşler Komisyonu üyesidir.

Av. Yalçın GÜLSÜNER

Kurucu Avukat

1956 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1990 yılından beri İngiltere ve Türkiye arasında ki hukuksal uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. 2005 yılından beri Türkiye vatandaşlığının yanı sıra İngiltere vatandaşıdır.